Ωράριο εξυπηρέτησης

Δευτ.-Παρ 10.00-17.00

Τηλ. Επικοινωνίας

Έντυπα

Έντυπο Παροχών Ολοκληρωμένου Προγράμματος Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ.

Κατεβάστε το Έντυπο Παροχών του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ., ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Έντυπο Παροχών Ολοκληρωμένου Προγράμματος Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ., ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Προεγγραφή) για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ.

Κατεβάστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προεγγραφή) για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ., ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προεγγραφή) ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ.

Αφου συμπληρωθεί, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προεγγραφή) για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης θα πρέπει να αποσταλλεί στον ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ., με έναν από τους παρακάτω τρεις (3) τρόπους:

  • Σε ψηφιακή μορφή, ως σκαναρισμένο αρχείο, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pspasyspa22@gmail.com
  • Σε φυσική μορφή, ταχυδρομικά στην διεύθυνση των γραφείων του Συλλόγου – Ακαδημίας 76, 10678, Αθήνα
  • Σε φυσική μορφή, παραδίδοντάς την αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συλλόγου