Ωράριο εξυπηρέτησης

Δευτ.-Παρ 10.00-17.00

Τηλ. Επικοινωνίας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.) ιδρύθηκε στις 14.11.2022 και συστάθηκε με το Καταστατικό (Α.Μ. Πρωτοδικείου Αθηνών 33732, υπ’ αριθμ. 629/24-10-2022 Διάταξη Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Η νομική του μορφή είναι Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών με τα προαναφερθέντα στοιχεία. Να σημειωθεί ότι δεν αποτελεί Εργοδοτικό Σωματείο και δεν έχει εξουσία και αρμοδιότητα για κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

a
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

για τη βελτίωση και συμπλήρωση των παροχών του εκάστοτε Κύριου Φορέα Ασφάλισης (Κ.Φ.Α.). Η βελτίωση αυτή των παροχών μπορεί να αφορά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά α) παροχές πρωτοβάθμιας (διαγνωστικές εξετάσεις) β) παροχές δευτεροβάθμιας περίθαλψης (νοσοκομειακή περίθαλψη – νοσηλείες)

a
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

από επέλευση ασφαλιστικών κινδύνων επί προσώπων ή περιουσίας