Ωράριο εξυπηρέτησης

Δευτ.-Παρ 10.00-17.00

Τηλ. Επικοινωνίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η Διοίκηση του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Καταστατικό (Α.Μ. Πρωτοδικείου Αθηνών 33732, υπ’ αριθμ. 629/24-10-2022 Διάταξη Ειρηνοδικείου Αθηνών) στο άρθρο 5, στην ασφάλιση του Σωματείου  έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν ως άμεσα ασφαλισμένοι (τακτικά μέλη):

α) τα ιδρυτικά μέλη καθώς και

β) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποδέχεται τους σκοπούς του Καταστατικού και συγκεντρώνει σωρευτικά ή διαζευκτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις

  • Είναι συνταξιούχος-πρώην υπάλληλος  του Υπουργείου Οικονομικών ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
  • Είναι συνταξιούχος-πρώην υπάλληλος του Δημοσίου (με την στενή ή ευρεία έννοια)
  • Είναι συνταξιούχος εκ συντάξεως χηρείας, λόγω γάμου με πρώην υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή  του Δημοσίου (με την στενή ή ευρεία έννοια)
  • Είναι δικαιοδόχος συνταξιούχου που ήταν ενταγμένος ως κύριο μέλος στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.) κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του και απώλεσε την ιδιότητα του μέλους από το Ταμείο, λόγω της συνταξιοδότησης.
  • Υπήρξε εγγεγραμμένο εξαρτώμενο μέλος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.) και απώλεσε την ιδιότητα του ασφαλισμένου μέλους λόγω συμπλήρωσης των ηλικιακών ορίων που προβλέπονται στο Καταστατικό του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.
  • Τα εξαρτώμενη μέλη οικογενείας ή/και οι έως Β΄ βαθμό συγγενείας ανιόντες και κατιόντες συγγενείς συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή του Δημοσίου (με την στενή ή ευρεία έννοια)