Ωράριο εξυπηρέτησης

Δευτ.-Παρ 10.00-17.00

Τηλ. Επικοινωνίας

Ανακοίνωση Νο 10: Έναρξη του Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. από 1η Ιανουαρίου 2024

Ανακοίνωση Νο 10: Έναρξη του Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. από 1η Ιανουαρίου 2024

Έπειτα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας των προ-εγγραφών και εν συνεχεία των εγγραφών, η Διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.) βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ενεργοποίηση του ολοκληρωμένου, συμπληρωματικού προγράμματος νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης του Συλλόγου, με ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής κάλυψης την Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024, για τα μέλη που είχαν εγγραφεί και καταβάλει τα ασφάλιστρα του προγράμματος, έως την ορισθείσα προθεσμία της Παρασκευής 15 Δεκεμβρίου 2023.

Να σημειωθεί ότι το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου έχουν ήδη ενημερωθεί για την ενεργοποίηση του προγράμματος μέσω email από το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023 και μπορούν να κάνουν χρήση των παροχών του προγράμματος, βάσει των ισχυουσών προϋποθέσεων και των περιορισμών που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο παροχών του Προγράμματος Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.

Σε επόμενη ανακοίνωση, η Διοίκηση του Συλλόγου θα ενημερώσει αναλυτικά τα ασφαλισμένα του μέλη για την τηλεφωνική γραμμή (Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο) που θα ενεργοποιηθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων των παροχών του προγράμματος στα συμβεβλημένα Νοσοκομεία. Παράλληλα, εντός του μηνός Ιανουαρίου 2024, η Διοίκηση του Συλλόγου θα εκδώσει και θα αποστείλει ηλεκτρονικά μέσω email στα ασφαλισμένα του μέλη Ατομική Βεβαίωση Ασφάλισης στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο του Συλλόγου με την Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε.

Αναφορικά με όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Υγείας του Συλλόγου από δω και στο εξής, ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει να δέχεται εγγραφές νέων μελών σε μηνιαία βάση. Ειδικότερα, οι νέοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν την αίτησή τους μαζί με την απόδειξη κατάθεσης των αναλογούντων ασφαλίστρων έως την 25η ημέρα εκάστου μηνός, είτε ηλεκτρονικά στο email του Συλλόγου είτε σε φυσική μορφή στα γραφεία του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα συνεδριάζει την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και θα εγκρίνει τις αιτήσεις εγγραφής νέων μελών στο πρόγραμμα. Η ασφαλιστική κάλυψη των νέων μελών στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο του Συλλόγου θα εκκινεί από την 1η ημέρα του επομένου μηνός με πλήρη ενεργοποίηση των σχετικών παροχών, σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες προϋποθέσεις και τους σχετικούς περιορισμούς του προγράμματος.

Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Υγείας του Συλλόγου, θα πρέπει να προχωρούν στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής, την οποία μπορούν να προμηθευτούν είτε σε φυσική μορφή από τα γραφεία του Συλλόγου (Ακαδημίας 76, 6ος όροφος), είτε σε ηλεκτρονική μορφή αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου: pspasyspa22@gmail.com ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά στους αριθμούς 210-6747619 και 210-6400542 για να τους σταλεί μέσω email.

2. Πληρωμή της πρώτης δόσης ή του συνόλου της ετήσιας ασφαλιστικής τους εισφοράς, ανάλογα με την ηλικιακή κλίμακα στην οποία ανήκουν. Σημειώνεται ότι προς ταμειακή διευκόλυνση των ασφαλισμένων, ο Σύλλογος προσφέρει την δυνατότητα στα μέλη του να καταβάλλουν τις ετήσιες εισφορές τους σε 2 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Η κατάθεση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου και συγκεκριμένα στον λογαριασμό της Τράπεζας Eurobank με IBAN GR8302606300000030201410729, με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και την φράση «Πληρωμή Ασφαλίστρων». Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση εκτέλεσης διατραπεζικής συναλλαγής για την πληρωμή του ασφαλίστρου, θα πρέπει να καταβάλλεται από την πλευρά του ασφαλισμένου το σύνολο των εξόδων της διατραπεζικής συναλλαγής, με την εκάστοτε τραπεζική προμήθεια να βαρύνει εξ ολοκλήρου την πλευρά του καταθέτη, με σκοπό την εμφάνιση στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου του πλήρους ποσού της πρώτης δόσης ή του συνολικού ετήσιου ασφαλίστρου.

3. Ηλεκτρονική αποστολή τόσο της αίτησης όσο και του καταθετηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου: pspasyspa22@gmail.com (εναλλακτικά, μπορούν να τα προσκομίσουν στα γραφεία του Συλλόγου – Ακαδημίας 76, 6ος όροφος).

Υπενθυμίζεται ότι το αναφερόμενο Πρόγραμμα Υγείας σχεδιάστηκε από κοινού και προτάθηκε στον Σύλλογο από το Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. και τους συνεργαζόμενους με αυτό φορείς, δηλαδή τον Όμιλο της Ευρωκλινικής και την ασφαλιστική εταιρεία Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε., για την εξασφάλιση συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας των μελών του και μετά την λήξη του εργασιακού τους βίου καθώς επίσης και όλων των συνταξιούχων συναδέλφων του Δημοσίου Τομέα και των εξαρτώμενων μελών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Υγείας και την διαδικασία εγγραφής σε αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στους αριθμούς 210-6747619 και 210-6400542 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-17:00).

Η Διοίκηση του Συλλόγου σας ευχαριστεί όλους θερμά για την εμπιστοσύνη και σας εύχεται να είστε πάντα υγιείς ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να κάνετε χρήση των παροχών δευτεροβάθμιας περίθαλψης του προγράμματος!