Ωράριο εξυπηρέτησης

Δευτ.-Παρ 10.00-17.00

Τηλ. Επικοινωνίας

Ανακοίνωση Νο 3: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ. και του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Ανακοίνωση Νο 3: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ. και του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Τον Δεκέμβριο του 2022, οι Διοικήσεις του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. και του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ προέβησαν στην υπογραφή Μνημονίου Αμοιβαίας Συνεργασίας.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ.) απευθύνεται σε συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους και έχει ως πρωταρχικό και κύριο σκοπό την παροχή πρόσθετης-συμπληρωματικής ασφαλιστικής κάλυψης-προστασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για τα ασφαλισμένα του μέλη και τις οικογένειες αυτών, που θα αφορά παροχές πρωτοβάθμιας (διαγνωστικές εξετάσεις) και δευτεροβάθμιας περίθαλψης (νοσοκομειακή περίθαλψη-νοσηλείες).

Σημειώνεται ότι αφορμή για τη δημιουργία του φορέα αποτέλεσε η διαχρονική αγωνία των νυν και πρώην ασφαλισμένων μελών του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) για το τι μέλλει γενέσθαι με την ασφαλιστική τους υγειονομική κάλυψη και προστασία μετά την αποχώρησή τους από το Ταμείο λόγω συνταξιοδότησης από την υπηρεσία τους (Υπουργείο Οικονομικών, ΑΑΔΕ ή άλλο δημόσιο φορέα) και το πάγιο αίτημα των συναδέλφων για εξεύρεση βιώσιμης διάδοχης κατάστασης του Κλάδου Υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Για την κάλυψη αυτού του ασφαλιστικού κενού που προκύπτει για τα αποχωρούντα μέλη του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ που εισέρχονται στην μετα-εργασιακή περίοδο της ζωής τους και σε ηλικίες που ακριβώς χρήζουν μεγαλύτερης ασφαλιστικής υγειονομικής προστασίας και στις οποίες οι μεμονωμένες συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις – μέσω ιδιωτικών ασφαλιστήριων συμβολαίων – είναι είτε ανέφικτες (λόγω βεβαρημένου ιστορικού ιατρικού) είτε πολύ υψηλού κόστους (λόγω ηλικιακού κινδύνου) για τον εισοδηματικό προϋπολογισμό των συνταξιούχων συναδέλφων, δημιουργήθηκε ο νέος φορέας ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. με πρωτοβουλία της νυν διοίκησης του Ταμείου και συνταξιούχων συναδέλφων. Στην πράξη, ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. θα αποτελέσει το «όχημα-γέφυρα» για τη συνέχιση της πρόσθετης υγειονομικής ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων κατά τη μετάβασή τους από την εργασιακή στη συνταξιοδοτική φάση της ζωής τους.

Σημειώνεται επίσης ότι η Διοίκηση του νεοσύστατου ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. αποτελείται από πρώην εφοριακούς υπαλλήλους – νυν συνταξιούχους οι οποίοι αποτέλεσαν διαχρονικά ασφαλισμένα μέλη αλλά και μέλη διοίκησης του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, η μακρά εμπειρία των οποίων στα θέματα επαγγελματικής ασφάλισης και συμπληρωματικής υγειονομικής προστασίας εγγυάται την επιτυχία του νέου εγχειρήματος.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Διοικήσεις του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. και του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ προέβησαν στην υπογραφή Μνημονίου Αμοιβαίας Συνεργασίας προκειμένου να συνδράμουν από κοινού στην ανάληψη παράλληλων δράσεων που θα οδηγήσουν στην ευόδωση των κοινών καταστατικών τους σκοπών και δη στην παροχή ολοκληρωμένων, προγραμμάτων νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (Πρόσθετη Ασφάλιση Υγείας) για την συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη των εγγεγραμμένων τους μελών (εν ενεργεία και συνταξιούχων υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα).