Ωράριο εξυπηρέτησης

Δευτ.-Παρ 10.00-17.00

Τηλ. Επικοινωνίας

Ανακοίνωση Νο 4: Πληροφορίες για το προτεινόμενο Πρόγραμμα Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ. – Προεγγραφές Μελών από 31.3.2023 έως 31.5.2023

Ανακοίνωση Νο 4: Πληροφορίες για το προτεινόμενο Πρόγραμμα Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ. – Προεγγραφές Μελών από 31.3.2023 έως 31.5.2023

Η Διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.) ενέκρινε στο από 18.3.2023 Διοικητικό της Συμβούλιο το ολοκληρωμένο πρόγραμμα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που σχεδιάστηκε από κοινού και προτάθηκε στον Σύλλογο – για τις ανάγκες παροχής συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας των μελών του – από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και τους συνεργαζόμενους με αυτό φορείς, δηλαδή τον Όμιλο της Ευρωκλινικής και την ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη-Allianz!

Όπως είναι γνωστό ο ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. απευθύνεται σε συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους και έχει ως πρωταρχικό και κύριο σκοπό την παροχή συμπληρωματικής ασφαλιστικής κάλυψης-προστασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για τα ασφαλισμένα του μέλη και τις οικογένειες αυτών και ειδικότερα την παροχή ολοκληρωμένης, συμπληρωματικής πρωτοβάθμιας (διαγνωστικές εξετάσεις) και δευτεροβάθμιας περίθαλψης (νοσοκομειακή περίθαλψη-νοσηλείες).

Προς το σκοπό αυτό, στο ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας που δημιουργήθηκε για το Σύλλογο Συνταξιούχων, μπορούν να ενταχθούν τα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. με καταληκτικό ηλικιακό όριο εγγραφής τα 75 έτη, αλλά και τα προστατευόμενα μέλη αυτών καθώς και κατιόντες συγγενείς τους (τέκνα, εγγόνια κ.λπ.). Το ετήσιο κόστος του ασφαλιστικού προγράμματος υγείας είναι κλιμακωτής διάρθρωσης και ιδιαίτερα χαμηλής τιμολόγησης, βάσει της ηλικίας εισόδου σε αυτό και το ασφάλιστρο ανά έτος ανέρχεται στα 75€ (για παιδιά έως 16 ετών), στα 135€ (για παιδιά 17-25 ετών), στα 215€ (για άτομα 26-35 ετών) και καταληκτικά στα 485€ (για άτομα 36-75 ετών).

Το σύνολο των παροχών του ολοκληρωμένου προγράμματος νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: https://pasyspa.gr/ και ειδικότερα στο σχετικό έντυπο περιγραφής των παροχών του ασφαλιστικού προγράμματος Υγείας.

Βασικά χαρακτηριστικά των παροχών δευτεροβάθμιας περίθαλψης είναι τα εξής:

  • Ποσό κάλυψης κατά άτομο ετησίως: 30.000 €
  • Κατηγορία Δωματίου: B΄ θέση
  • Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών κλινικών
  • Εκπιπτόμενο ποσό ανά νοσηλεία: 600€ για ηλικίες έως 40 ετών και 1.200€ για ηλικίες άνω των 40 ετών (με χρήση ταμείου ισόποση μείωση του εκπιπτόμενου ποσού)
  • Δεν λαμβάνεται ιστορικό ιατρικό των εν δυνάμει ασφαλισμένων μελών
  • Γενική περίοδος αναμονής για νοσηλεία: 1 έτος (με άμεση κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος)
  • Περίοδος αναμονής νοσηλείας για αποχωρούντες ασφαλισμένους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ: Μηδενική, σε περίπτωση άμεσης εγγραφής τους στο πρόγραμμα υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. εντός 3 μηνών!

Για να ενεργοποιηθεί το ανωτέρω πρόγραμμα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. από τον Όμιλο της Ευρωκλινικής και την Ευρωπαϊκή Πίστη-Allianz, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό τουλάχιστον 1.000 μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος ορίζει ως περίοδο προεγγραφών για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα Υγείας το χρονικό διάστημα από 31.3.2023 έως 31.5.2023.

Την αίτηση προεγγραφής καθώς και το ενημερωτικό φυλλάδιο παροχών του συμπληρωματικού προγράμματος Υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του φορέα: https://pasyspa.gr/