Ωράριο εξυπηρέτησης

Δευτ.-Παρ 10.00-17.00

Τηλ. Επικοινωνίας

Ανακοίνωση Νο 5: Οι Προεγγραφές για την Ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. συνεχίζονται μέχρι τις 31 Μαΐου 2023

Ανακοίνωση Νο 5: Οι Προεγγραφές για την Ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. συνεχίζονται μέχρι τις 31 Μαΐου 2023

Η Διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την συνέχιση της διαδικασίας προεγγραφής στο ολοκληρωμένο, συμπληρωματικό πρόγραμμα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που σχεδιάστηκε από κοινού και προτάθηκε στον Σύλλογο – για τις ανάγκες παροχής συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας των μελών του – από το Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. και τους συνεργαζόμενους με αυτό φορείς, δηλαδή τον Όμιλο της Ευρωκλινικής και την ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη-Allianz.

Να σημειωθεί ότι ο ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. απευθύνεται σε συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους και έχει ως πρωταρχικό και κύριο σκοπό την παροχή συμπληρωματικής ασφαλιστικής κάλυψης-προστασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, για τα ασφαλισμένα του μέλη και τις οικογένειες αυτών, και ειδικότερα την παροχή ολοκληρωμένης, συμπληρωματικής πρωτοβάθμιας (διαγνωστικές εξετάσεις) και δευτεροβάθμιας περίθαλψης (νοσοκομειακή περίθαλψη-νοσηλείες).

Για να ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα παροχών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. από τον Όμιλο της Ευρωκλινικής και την Ευρωπαϊκή Πίστη-Allianz, στο προτεινόμενο εκ μέρους τους ιδιαίτερα προνομιακό πακέτο τιμολόγησης, θα πρέπει να δηλώσουν αρχική πρόθεση συμμετοχής σε αυτό τουλάχιστον 1.000 μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος έχει ήδη ορίσει ως περίοδο προεγγραφών για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο προτεινόμενο πρόγραμμα Υγείας, το χρονικό διάστημα από 31.3.2023 έως 31.5.2023.

Η Διοίκηση του Συλλόγου σας καλεί λοιπόν να εκδηλώσετε εντός του μηνός Μαΐου το ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα Υγείας, καθώς επίσης και να επικοινωνήσετε το περιεχόμενό του και σε άλλους δυνητικά ενδιαφερόμενους συναδέλφους του περιβάλλοντός σας, πριν παρέλθει η 31η Μαΐου 2023, ώστε να μπορέσουμε ομαδικά (όλοι μαζί με τις οικογένειές μας) να καταστήσουμε δυνατή την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος Υγείας, επιτυγχάνοντας 2 πράγματα:

  • Τη συνέχιση της συμπληρωματικής ασφαλιστικής μας υγειονομικής προστασίας και μετά τη συνταξιοδότησή μας από την Υπηρεσία και την αναγκαστική – λόγω Καταστατικού – αποχώρηση από το Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. και τον Κλάδο Υγείας
  • Την εξασφάλιση ενός μοναδικού συμπληρωματικού προγράμματος υγείας, σε όρους πλήθους παροχών, ανώτερου ηλικιακού ορίου ένταξης και χαμηλής τιμολόγησης, που όμοιό του είτε δεν μπορούμε να αποκτήσουμε σε ατομικό επίπεδο από καμία ασφαλιστική εταιρεία, είτε εάν εξασφαλίσουμε αντίστοιχο, σε όρους παροχών, ατομικό ασφαλιστήριο υγείας, αυτό θα ενεργοποιηθεί με πολλαπλάσιο κόστος ετήσιου ασφαλίστρου.

Την αίτηση προεγγραφής καθώς και το ενημερωτικό φυλλάδιο παροχών του προτεινόμενου από τον ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. προγράμματος Υγείας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: https://pasyspa.gr/