Ωράριο εξυπηρέτησης

Δευτ.-Παρ 10.00-17.00

Τηλ. Επικοινωνίας

Ανακοίνωση Νο 6: Οι Προεγγραφές για την Ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση Νο 6: Οι Προεγγραφές για την Ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023

Η Διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την παράταση της διαδικασίας προεγγραφής στο ολοκληρωμένο, συμπληρωματικό πρόγραμμα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που σχεδιάστηκε από κοινού και προτάθηκε στον Σύλλογο – για τις ανάγκες παροχής συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας των μελών του – από το Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. και τους συνεργαζόμενους με αυτό φορείς, δηλαδή τον Όμιλο της Ευρωκλινικής και την ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη-Allianz.

Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άκρως προνομιακού προγράμματος παροχών υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. από τον Όμιλο της Ευρωκλινικής και την Ευρωπαϊκή Πίστη-Allianz, είναι η δήλωση αρχικής πρόθεσης συμμετοχής σε αυτό τουλάχιστον 1.000 μελών του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος είχε ορίσει ως περίοδο προεγγραφών για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο προτεινόμενο πρόγραμμα Υγείας, το χρονικό διάστημα από 31.3.2023 έως 31.5.2023.

Σήμερα, η Διοίκηση του Συλλόγου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το ως άνω διάστημα εκδηλώθηκε ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής από μέλη του Συλλόγου που ανήλθε σε περισσότερες των 400 αιτήσεων προεγγραφής, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Σύλλογο, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, την τρέχουσα εβδομάδα η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, αλλά ακόμα και σήμερα, τελευταία ημέρα της ορισθείσας προθεσμίας προεγγραφών.

Η Διοίκηση του Συλλόγου από κοινού με τους συνεργάτες του, τον Όμιλο της Ευρωκλινικής και την Ευρωπαϊκή Πίστη-Allianz, αντιλαμβανόμενοι τις αντικειμενικές δυσκολίες που προέκυψαν στη διαδικασία προεγγραφών λόγω διενέργειας των πρόσφατων εθνικών εκλογών και των επικείμενων επαναληπτικών της 25ης Ιουνίου 2023, και αφουγκραζόμενοι το αίτημα πληθώρας συναδέλφων για παράταση της διορίας, ανακοινώνουν την παράταση της διαδικασίας προεγγραφών στο πρόγραμμα Υγείας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, προκειμένου να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο για συμπλήρωση του ορίου των 1.000 ασφαλισμένων μελών και την άμεση μετέπειτα ενεργοποίηση του προγράμματος. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί η ευκαιρία και το χρονικό περιθώριο σε ακόμα περισσότερους συναδέλφους να ενημερωθούν διεξοδικά και να εγγραφούν στο πρόγραμμα, απολαμβάνοντας τα μοναδικά οφέλη από την άμεση ενεργοποίησή του.

Υπογραμμίζεται ότι ο ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. απευθύνεται σε συνταξιούχους υπαλλήλους του Στενού και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα – και όχι μόνο – και έχει ως πρωταρχικό και κύριο σκοπό την παροχή συμπληρωματικής ασφαλιστικής κάλυψης-προστασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, για τα ασφαλισμένα του μέλη και τις οικογένειες αυτών, και δη την παροχή ολοκληρωμένης, συμπληρωματικής πρωτοβάθμιας (διαγνωστικές εξετάσεις) και δευτεροβάθμιας περίθαλψης (νοσοκομειακή περίθαλψη-νοσηλείες).

Η Διοίκηση του Συλλόγου σας καλεί λοιπόν εκ νέου να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα Υγείας, καθώς επίσης και να επικοινωνήσετε το περιεχόμενό του και σε άλλους δυνητικά ενδιαφερόμενους συναδέλφους του περιβάλλοντός σας, πριν παρέλθει η 30η Ιουνίου 2023, ώστε να μπορέσουμε ομαδικά (όλοι μαζί με τις οικογένειές μας) να καταστήσουμε δυνατή την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος Υγείας, επιτυγχάνοντας δύο (2) πράγματα:

  • Τη συνέχιση της συμπληρωματικής ασφαλιστικής μας υγειονομικής προστασίας και μετά τη συνταξιοδότησή μας από το Δημόσιο και την αναγκαστική – λόγω Καταστατικού – αποχώρηση από το Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. και τον Κλάδο Υγείας αυτού.
  • Την εξασφάλιση ενός μοναδικού συμπληρωματικού προγράμματος υγείας, σε όρους πλήθους παροχών, ανώτερου ηλικιακού ορίου ένταξης και ιδιαιτέρως προνομιακής τιμολόγησης, που όμοιό του είτε δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ατομικά από καμία ασφαλιστική εταιρεία, είτε εάν εξασφαλίσουμε αντίστοιχο σε όρους παροχών, ατομικό ασφαλιστήριο πρόγραμμα υγείας, αυτό θα ενεργοποιηθεί με πολλαπλάσιο κόστος ετήσιου ασφαλίστρου.

Την αίτηση προεγγραφής καθώς και το ενημερωτικό φυλλάδιο παροχών του συμπληρωματικού προγράμματος Υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του φορέα: https://pasyspa.gr/