Ωράριο εξυπηρέτησης

Δευτ.-Παρ 10.00-17.00

Τηλ. Επικοινωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Νο 11: Ενεργοποίηση του Συντονιστικού Τηλεφωνικού Κέντρου 215-515-5320

Η Διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.) ενημερώνει τα μέλη του για την Ενεργοποίηση του Συντονιστικού Τηλεφωνικού Κέντρου 215-515-5320, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μελών του Ολοκληρωμένου Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας του Συλλόγου ως...

Ανακοίνωση Νο 10: Έναρξη του Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. από 1η Ιανουαρίου 2024

Έπειτα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας των προ-εγγραφών και εν συνεχεία των εγγραφών, η Διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.) βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ενεργοποίηση του ολοκληρωμένου, συμπληρωματικού προγράμματος νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής...

Ανακοίνωση Νο 9: Τελευταία Παράταση Εγγραφών και Πληρωμής Ασφαλίστρων έως 15 Δεκεμβρίου 2023 για την Ενεργοποίηση του Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας την 1 Ιανουαρίου 2024

Η Διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.) ενημερώνει τα μέλη του πως μέχρι την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023, στο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας ενεγράφησαν επιτυχώς 600 συνάδελφοι (υποβάλλοντας τόσο αίτηση συμμετοχής στην ομαδική ασφάλιση όσο και καταθετήριο πληρωμής...

Ανακοίνωση Νο 7: Ενεργοποίηση του Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας 1 Δεκεμβρίου 2023 – Πληρωμή Ασφαλίστρων έως 24 Νοεμβρίου 2023

Έπειτα από την πλήρως επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας προεγγραφών, η Διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ενεργοποίηση του ολοκληρωμένου, συμπληρωματικού προγράμματος νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης του Συλλόγου, με ημερομηνία έναρξης...

Ανακοίνωση Νο 6: Οι Προεγγραφές για την Ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023

Η Διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την παράταση της διαδικασίας προεγγραφής στο ολοκληρωμένο, συμπληρωματικό πρόγραμμα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που σχεδιάστηκε από κοινού και προτάθηκε στον Σύλλογο - για τις ανάγκες παροχής...

Ανακοίνωση Νο 5: Οι Προεγγραφές για την Ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. συνεχίζονται μέχρι τις 31 Μαΐου 2023

Η Διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την συνέχιση της διαδικασίας προεγγραφής στο ολοκληρωμένο, συμπληρωματικό πρόγραμμα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που σχεδιάστηκε από κοινού και προτάθηκε στον Σύλλογο - για τις ανάγκες παροχής...

Ανακοίνωση Νο 4: Πληροφορίες για το προτεινόμενο Πρόγραμμα Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ. – Προεγγραφές Μελών από 31.3.2023 έως 31.5.2023

Η Διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.) ενέκρινε στο από 18.3.2023 Διοικητικό της Συμβούλιο το ολοκληρωμένο πρόγραμμα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που σχεδιάστηκε από κοινού και προτάθηκε στον Σύλλογο - για τις ανάγκες παροχής συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας...

Ανακοίνωση Νο 3: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ. και του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Τον Δεκέμβριο του 2022, οι Διοικήσεις του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. και του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ προέβησαν στην υπογραφή Μνημονίου Αμοιβαίας Συνεργασίας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ.) απευθύνεται σε συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους και έχει ως πρωταρχικό και κύριο σκοπό την παροχή πρόσθετης-συμπληρωματικής ασφαλιστικής...

Ανακοίνωση Νο 2: Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.

Τον Δεκέμβριο του 2022 συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. το οποίο είναι το εξής: Σακελλαρίου Ιωάννης, Πρόεδρος Μπασματζίδου Ρεβέκκα, Α΄ Αντιπρόεδρος Κυάμου Ρόη, Β΄ Αντιπρόεδρος Σακισλή Ελένη, Γενική Γραμματέας Μακρυπίδης Δημήτριος, Ταμίας Μανδράκα Μαρία, Μέλος Μπουρνάζου Λευκοθέα, Μέλος Παπαγιάννη Ελένη, Μέλος Μπασιούκα Στεφανία,...

Ανακοίνωση Νο 1: Ίδρυση σωματείου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

Τον Οκτώβριο του 2022, ιδρύθηκε το Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», με διακριτικό τίτλο «ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.», με έδρα την Αθήνα, από συνταξιούχους του Υπουργείου Οικονομικών. Βασικός σκοπός του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. είναι η χορήγηση πρόσθετης, συμπληρωματικής,...