Ωράριο εξυπηρέτησης

Δευτ.-Παρ 10.00-17.00

Τηλ. Επικοινωνίας

Συχνές Ερωτήσεις

 • Σε ποιους απευθύνεται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα;

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ.) απευθύνεται σε συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους και έχει ως πρωταρχικό και κύριο σκοπό την παροχή πρόσθετης-συμπληρωματικής ασφαλιστικής κάλυψης-προστασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για τα ασφαλισμένα του μέλη και τις οικογένειες αυτών, που θα αφορά παροχές πρωτοβάθμιας (διαγνωστικές εξετάσεις) και δευτεροβάθμιας περίθαλψης (νοσοκομειακή περίθαλψη-νοσηλείες).

 

 • Ποια ήταν η αφορμή για την δημιουργία του Συλλόγου;

Αφορμή για τη δημιουργία του φορέα αποτέλεσε η διαχρονική αγωνία των νυν και πρώην ασφαλισμένων μελών του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) για το τι μέλλει γενέσθαι με την ασφαλιστική τους υγειονομική κάλυψη και προστασία μετά την αποχώρησή τους από το Ταμείο λόγω συνταξιοδότησης από την υπηρεσία τους (Υπουργείο Οικονομικών, ΑΑΔΕ ή άλλο δημόσιο φορέα) και το πάγιο αίτημα των συναδέλφων για εξεύρεση βιώσιμης διάδοχης κατάστασης του Κλάδου Υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Για την κάλυψη αυτού του ασφαλιστικού κενού που προκύπτει για τα αποχωρούντα μέλη του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ που εισέρχονται στην μετα-εργασιακή περίοδο της ζωής τους και σε ηλικίες που ακριβώς χρήζουν μεγαλύτερης ασφαλιστικής υγειονομικής προστασίας και στις οποίες οι μεμονωμένες συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις – μέσω ιδιωτικών ασφαλιστήριων συμβολαίων – είναι είτε ανέφικτες (λόγω βεβαρημένου ιστορικού ιατρικού) είτε πολύ υψηλού κόστους (λόγω ηλικιακού κινδύνου) για τον εισοδηματικό προϋπολογισμό των συνταξιούχων συναδέλφων, δημιουργήθηκε ο νέος φορέας ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. με πρωτοβουλία της νυν διοίκησης του Ταμείου και συνταξιούχων συναδέλφων. Στην πράξη, ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. θα αποτελέσει το «όχημα-γέφυρα» για τη συνέχιση της πρόσθετης υγειονομικής ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων κατά τη μετάβασή τους από την εργασιακή στη συνταξιοδοτική φάση της ζωής τους.

 

 • Ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει ο Σύλλογος μέχρι σήμερα για την πρόσθετη-συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη-προστασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για τα ασφαλισμένα του μέλη και τις οικογένειες αυτών;

Η Διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.) ενέκρινε στο από 18.3.2023 Διοικητικό της Συμβούλιο το ολοκληρωμένο πρόγραμμα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που σχεδιάστηκε από κοινού και προτάθηκε στον Σύλλογο – για τις ανάγκες παροχής συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας των μελών του – από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και τους συνεργαζόμενους με αυτό φορείς, δηλαδή τον Όμιλο της Ευρωκλινικής και την ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη-Allianz.

Προς το σκοπό αυτό, στο ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας που δημιουργήθηκε για το Σύλλογο Συνταξιούχων, μπορούν να ενταχθούν τα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. με καταληκτικό ηλικιακό όριο εγγραφής τα 75 έτη, αλλά και τα προστατευόμενα μέλη αυτών καθώς και κατιόντες συγγενείς τους (τέκνα, εγγόνια κ.λπ.). Το ετήσιο κόστος του ασφαλιστικού προγράμματος υγείας είναι κλιμακωτής διάρθρωσης και ιδιαίτερα χαμηλής τιμολόγησης, βάσει της ηλικίας εισόδου σε αυτό και το ασφάλιστρο ανά έτος ανέρχεται στα 70€ (για παιδιά έως 16 ετών), στα 135€ (για παιδιά 17-25 ετών), στα 215€ (για άτομα 26-35 ετών) και καταληκτικά στα 485€ (για άτομα 36-75 ετών).

Βασικά χαρακτηριστικά των παροχών δευτεροβάθμιας περίθαλψης του προτεινόμενου προγράμματος είναι τα εξής:

 • Ποσό κάλυψης κατά άτομο ετησίως: 30.000 €
 • Κατηγορία Δωματίου: B΄ θέση
 • Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών κλινικών
 • Εκπιπτόμενο ποσό ανά νοσηλεία: 600€ για ηλικίες έως 40 ετών και 1.200€ για ηλικίες άνω των 40 ετών (με χρήση ταμείου ισόποση μείωση του εκπιπτόμενου ποσού)
 • Δεν λαμβάνεται ιστορικό ιατρικό των εν δυνάμει ασφαλισμένων μελών
 • Γενική περίοδος αναμονής για νοσηλεία: 1 έτος (με άμεση κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος)
 • Περίοδος αναμονής νοσηλείας για αποχωρούντες ασφαλισμένους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ: Μηδενική, σε περίπτωση άμεσης εγγραφής τους στο πρόγραμμα υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. εντός 3 μηνών!

Για να ενεργοποιηθεί το ανωτέρω πρόγραμμα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. από τον Όμιλο της Ευρωκλινικής και την Ευρωπαϊκή Πίστη-Allianz, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό τουλάχιστον 1.000 μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.

Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος ορίζει ως περίοδο προεγγραφών για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα Υγείας το χρονικό διάστημα από 31.3.2023 έως 31.5.2023.

Μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα “ΕΝΤΥΠΑ” όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχετικές πληροφορίες.

 

 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος του Συλλόγου;

Μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ” όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχετικές πληροφορίες.

 

 • Πως μπορεί να εγγραφεί κάποιος ως μέλος του Συλλόγου;

Μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα “ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ” όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχετικές πληροφορίες.

 

 • Ποιος είναι ο σκοπός και ποια η αποστολή του Συλλόγου;

Μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα “ΣΚΟΠΟΣ” όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχετικές πληροφορίες.

 

 • Ποια πρόσωπα αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου;

Μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα “ΔΙΟΙΚΗΣΗ” όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχετικές πληροφορίες.

 

 • Είναι διαθέσιμο το καταστατικό του Συλλόγου;

Μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα “ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ” όπου μπορείτε να το διαβάσετε ή να το κατεβάσετε ως ψηφιακό αρχείο.