Ωράριο εξυπηρέτησης

Δευτ.-Παρ 10.00-17.00

Τηλ. Επικοινωνίας

Archive

Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Υγείας

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα Στο Ολοκληρωμένο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. περιλαμβάνεται εξειδικευμένο Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Υγείας (Checkup), το οποίο παρέχεται μια (1) φορά κατ’ έτος, μόνο για τα κυρίως ασφαλισμένα μέλη και με υποχρεωτική χρήση ΕΟΠΥΥ, στην Ευρωκλινική Αθηνών και στην Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης. Σας καλούμε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις παροχές του προτεινόμενου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής...

Οδοντιατρικό Πρόγραμμα με Πανελλαδική Κάλυψη

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα Στο Ολοκληρωμένο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. περιλαμβάνεται εξειδικευμένο Οδοντιατρικό Πρόγραμμα με Πανελλαδική Κάλυψη σε συμβεβλημένο Δίκτυο Οδοντιατρικών Κέντρων και Οδοντιάτρων (με επιπλέον κόστος 10€ ανά άτομο). Σας καλούμε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις παροχές του προτεινόμενου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ., το οποίο σχεδιάστηκε για τις ανάγκες παροχής ολοκληρωμένης, συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας...

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα Σας καλούμε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις παροχές του προτεινόμενου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ., το οποίο σχεδιάστηκε για τις ανάγκες παροχής ολοκληρωμένης, συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας των μελών του, και των οικογενειών αυτών, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://cutt.ly/RwqECarN Εκτός από τις πληροφορίες που μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Συλλόγου, μπορείτε επίσης...

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα Σας καλούμε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις παροχές του προτεινόμενου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ., το οποίο σχεδιάστηκε για τις ανάγκες παροχής ολοκληρωμένης, συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας των μελών του, και των οικογενειών αυτών, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://cutt.ly/RwqECarN Εκτός από τις πληροφορίες που μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Συλλόγου, μπορείτε επίσης...

Δίκτυο Συμβεβλημένων Νοσοκομείων

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα Στο πεδίο της ολοκληρωμένης δευτεροβάθμιας περίθαλψης που προσφέρει το πρόγραμμα, οι κύριες παροχές και οι σχετικοί όροι περιλαμβάνουν τα εξής: Ποσό κάλυψης κατ’ άτομο ετησίως: 30.000€ Ποσό απαλλαγής κατ’ άτομο: Έως 600€ ανά νοσηλεία για ηλικίες έως 40 ετών και έως 1.200€ ανά νοσηλεία για ηλικίες άνω των 40 ετών. Με χρήση ταμείου ισόποση μείωση...

Παροχές Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα Στο πεδίο της ολοκληρωμένης δευτεροβάθμιας περίθαλψης που προσφέρει το πρόγραμμα, οι κύριες παροχές και οι σχετικοί όροι περιλαμβάνουν τα εξής: Ποσό κάλυψης κατ’ άτομο ετησίως: 30.000€ Ποσό απαλλαγής κατ’ άτομο: Έως 600€ ανά νοσηλεία για ηλικίες έως 40 ετών και έως 1.200€ ανά νοσηλεία για ηλικίες άνω των 40 ετών. Με χρήση ταμείου ισόποση μείωση...

Παροχές Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα Στο πεδίο της ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας περίθαλψης που προσφέρει το πρόγραμμα, οι κύριες παροχές και οι σχετικοί όροι περιλαμβάνουν τα εξής: ➡️ Ιατρικές Επισκέψεις Ποσό συμμετοχής στην Ευρωκλινική Αθηνών: Απεριόριστες Δωρεάν (περιλαμβάνει προγραμματισμένες επισκέψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες). Ποσό συμμετοχής στην Ευρωκλινική Παίδων: Από 10€ έως 60€ ανάλογα την ειδικότητα ιατρού (περιλαμβάνει προγραμματισμένες επισκέψεις). Ποσό συμμετοχής στη Γενική...

Ολοκληρωμένο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα Σας καλούμε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις παροχές του προτεινόμενου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ., το οποίο σχεδιάστηκε για τις ανάγκες παροχής ολοκληρωμένης, συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας των μελών του, και των οικογενειών αυτών, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://cutt.ly/RwqECarN Εκτός από τις πληροφορίες που μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Συλλόγου, μπορείτε επίσης...

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα Σας καλούμε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις παροχές του προτεινόμενου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ., το οποίο σχεδιάστηκε για τις ανάγκες παροχής ολοκληρωμένης, συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας των μελών του, και των οικογενειών αυτών, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://cutt.ly/RwqECarN Εκτός από τις πληροφορίες που μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Συλλόγου, μπορείτε επίσης...

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα Σας καλούμε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις παροχές του προτεινόμενου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ., το οποίο σχεδιάστηκε για τις ανάγκες παροχής ολοκληρωμένης, συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας των μελών του, και των οικογενειών αυτών, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://cutt.ly/RwqECarN Εκτός από τις πληροφορίες που μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Συλλόγου, μπορείτε επίσης...