Ωράριο εξυπηρέτησης

Δευτ.-Παρ 10.00-17.00

Τηλ. Επικοινωνίας

Δίκτυο Συμβεβλημένων Νοσοκομείων

Δίκτυο Συμβεβλημένων Νοσοκομείων

ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. - Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα

Στο πεδίο της ολοκληρωμένης δευτεροβάθμιας περίθαλψης που προσφέρει το πρόγραμμα, οι κύριες παροχές και οι σχετικοί όροι περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ποσό κάλυψης κατ’ άτομο ετησίως: 30.000€
 • Ποσό απαλλαγής κατ’ άτομο: Έως 600€ ανά νοσηλεία για ηλικίες έως 40 ετών και έως 1.200€ ανά νοσηλεία για ηλικίες άνω των 40 ετών. Με χρήση ταμείου ισόποση μείωση της απαλλαγής.
 • Κατηγορία Δωματίου: Β’ θέση – Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη νοσηλείας είναι η χρήση των νοσοκομειακών παροχών του κύριου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών κλινικών
 • Δεν λαμβάνεται ιατρικό ιστορικό των εν δυνάμει ασφαλισμένων μελών
 • Γενική περίοδος αναμονής για νοσηλεία: 1 έτος αναμονή για περιστατικά ασθένειας και άμεση κάλυψη συνεπεία ατυχήματος
 • Περίοδος αναμονής νοσηλείας για αποχωρούντες ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.: Μηδενική, σε περίπτωση άμεσης εγγραφής τους στο πρόγραμμα υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. εντός 3 μηνών!

Το πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών κλινικών αποτελείται από τα κάτωθι συμβεβλημένα νοσοκομεία:

 • Ευρωκλινική Αθηνών
 • Ευρωκλινική Παίδων
 • Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
 • Βιοκλινική Αθηνών
 • Βιοκλινική Θεσσαλονίκης
 • Άνασσα – Γενική Κλινική Βόλου
 • Μητέρα Κρήτης
 • Euromedica Κοζάνης
 • Euromedica Γενική Κλινική Ρόδου
 • Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης

Σας καλούμε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις παροχές του προτεινόμενου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ., το οποίο σχεδιάστηκε για τις ανάγκες παροχής ολοκληρωμένης, συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας των μελών του, και των οικογενειών αυτών, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://cutt.ly/RwqECarN

Εκτός από τις πληροφορίες που μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Συλλόγου, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στον αριθμό 2106747619 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-17:00), καθώς και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στον λογαριασμό email pspasyspa22@gmail.com

Eleftherios Nikolaou