Ωράριο εξυπηρέτησης

Δευτ.-Παρ 10.00-17.00

Τηλ. Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας

Ολοκληρωμένο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας

ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. - Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υγείας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα

Σας καλούμε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις παροχές του προτεινόμενου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ., το οποίο σχεδιάστηκε για τις ανάγκες παροχής ολοκληρωμένης, συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας των μελών του, και των οικογενειών αυτών, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://cutt.ly/RwqECarN

Εκτός από τις πληροφορίες που μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Συλλόγου, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στον αριθμό 2106747619 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-17:00), καθώς και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στον λογαριασμό email pspasyspa22@gmail.com

Eleftherios Nikolaou